Vali raskustase:
  Väga kerge päevasudoku
  Kerge päevasudoku
  Keskmine päevasudoku
  Raske päevasudoku
  Väga raske päevasudoku


Sudokul on vaid üks reegel: tühjad kohad tabelis tuleb täita numbritega 1..9 nii, et üheski reas ega veerus ega ka üheski kollase joonega piiratud 9 ruudukese suuruses tükis ei oleks korduvaid numbreid.

Tänane edetabel Eilne edetabel Üleeilne edetabel
Väga kerge (3)
1. Tigu 1:02
2. sopka 1:34
3. biki 3:34
Kerge (3)
1. Tigu 2:23
2. sopka 3:57
3. biki 8:30
Keskmine (6)
1. Tigu 2:09
2. sopka 4:11
3. KB 4:33
4. PA 5:16
5. möö 7:11
6. biki 9:22
Raske (7)
1. böö 2:12
2. Tigu 3:00
3. sopka 5:34
4. KB 6:30
5. PA 7:46
6. adelaide 9:52
7. möö 11:53
Väga raske (4)
1. böö 2:42
2. Toi 4:07
3. Tigu 5:48
4. sopka 11:07