Vali raskustase:
  Väga kerge päevasudoku
  Kerge päevasudoku
  Keskmine päevasudoku
  Raske päevasudoku
  Väga raske päevasudoku


Sudokul on vaid üks reegel: tühjad kohad tabelis tuleb täita numbritega 1..9 nii, et üheski reas ega veerus ega ka üheski kollase joonega piiratud 9 ruudukese suuruses tükis ei oleks korduvaid numbreid.

Tänane edetabel Eilne edetabel Üleeilne edetabel
Väga kerge (0) Kerge (1)
1. 11111 2:44
Keskmine (1)
1. KB 4:53
Raske (2)
1. 11111 4:50
2. KB 6:43
Väga raske (1)
1. Toi 3:06